woensdag 30 maart 2016

Expositie schilderclub Delft Noord

Joke Krul grafische vormgeving & schilderlessen, jokekrul@noknok.nl
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft, 015 - 2137337, @jokekrul

Cursisten: Ank, Anneke, Jan, Magda, Marga, Margreet, Marijke, Sylvia, Piet, Trees, (mogelijke) nieuwe cursisten Heidi en Kamila.
Docent: Joke Krul.---