maandag 27 februari 2012

Fotoverslag 'Schetsen & tekenen' zaterdag 18 februari 2012

Joke Krul grafische vormgeving & schilderlessen, jokekrul@noknok.nl
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft, 015 - 2137337

Teken/schilderworkshopwoensdag 1 februari 2012

Fotoverslag 'Proeverij', schilder/tekenworkshop 21.01.2012

Joke Krul grafische vormgeving & schilderlessen, jokekrul@noknok.nl
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft, 015 - 2137337

Kennismaken met verschillende schilder- en tekenmaterialen.